Bồn nước nhựa N400 Ngang

Kích thước:

 
Chiều cao (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm)
660 850 1.160