Bồn nước nhựa N300 Đứng

  • Kích thước:
     
    Chiều cao (mm) Đường kính (mm)
    970 650