Bồn nước nhựa N400 Đứng

  • Kích thước:
     
    Chiều cao (mm) Đường kính (mm)
    1.070 750