Bồn nước nhựa N500 Đứng

 
Chiều cao (mm) Đường kính (mm)
1.140 760