Bồn nước nhựa N850 Đứng

 
Chiều cao (mm) Đường kính (mm)
1.380 920