Lọc Nước Phèn – Xử lý nước

  • 1. Hiện Trạng Nước

Qua quá trình đô thị hóa , sự phát triển của dân cư , cùng các ngành công nghiệp khiến môi trường chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của sự ô nhiễm . Quá trình này ngày càng phát triển mạnh mà xử lý nước ô nhiễm lại kém , nhiều công ty , xí nghiệp trốn tránh quá trình xử lý nên làm nguồn nước bị ô nhiễm .
Đồng thời, với số ít người dân, nhận thức cũng như ý thức bảo vệ môi trường chưa tốt, chưa có những biện pháp cải thiện chất lượng nguồn nước. Nhiều cơ sở trường học còn hiện tượng sử dụng các dụng cụ bình chứa đựng kém vệ sinh, không an toàn như chum, thùng tôn, bể bê tông,.. dễ han gỉ và mọc rêu xanh khi để lâu tiếp xúc với điệu kiện của môi trường bên ngoài. Tất cả đã đều góp phần tác động tới chất lượng nguồn nước, sức khỏe cộng đồng

Kết quả hình ảnh cho hình nước bẩn ô nhiễm

2.Cách Khắc Phục

Để khắc phục triệt để và hiệu quả nguồn nước thì việc đầu tiên cần đánh vào ý thức người dân . Việc tuyên truyền về xả thải rác bẩn cong chưa cao , chưa có tính cộng đồng cần phải có sự tham gia lớn về tuyên truyền qua các mạng xã hội , các trang báo điện tử . Thứ 2 càn có sự can thiệp của các cấp chính quyền xử lý thẳng tay các công ty , cá nhân việc xả thải nước ra môi trường .

3. Cách xử lý

Để xử lý nước sạch thì cần phải có các bộ lọc nước lớn chuyên dụng . Nước sinh hoạt trước khi sử dụng cần qua các bộ lọc nước như lọc nước phèn , lọc nước vôi . Chính các vấn đề này công ty xử lý nước Hoa Sen đứng đầu trong ngành lọc nước luôn cam kết lọc sạch nước đảm bảo đạt chuẩn theo bộ y tế đưa ra .

dưới đây là một số hình ảnh lọc nước