Bồn nước nhựa N700 Ngang

 
Chiều cao (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm)
770 910 1.390