Bồn nước nhựa N300 Ngang

Kích thước:

 
Chiều cao (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm)
600 760 1.140