Bộ lọc giếng khoan inox 304 khử phèn, kim loại nặng