MÁY LỌC NƯỚC R.O

  • Tại sao phải lọc nước uống

Hiện nay do nhu cầu sinh hoạt và sử dụng nước uống sạch rất lớn . Quá trình đun nấu rất phổ biến , nhưng vẫn chưa đảm bảo để nước sạch được hết các loại cặn , vi khuẩn và các tạp chất có hại cho sức khỏe . Vì vậy nước cần phải được xử lý qua quá trình lọc tinh khiết

  • Lọc nước .R.o

Đứng đầu là một công ty xử lý nước , công ty cổ phần khoa học môi trường HOA SEN , có công nghệ và vật liệu hàng đầu nhằm lọc sạch nước cho sinh hoạt và tinh khiết . . Để lọc nước tinh khiết hạn chế hư hỏng thì nước cần phải sạch tương đối . Trong các trường hợp nước nhiễm phèn hoặc cẳn cần phải lọc nước phèn và cặn trước , nhằm mục đích su khi qua hệ thống xử lý nước tính khiết sẽ sử dụng lâu dài và nước đảm bảo hơn . Nước tinh khiết hiện nay là sử dụng qua máy lọc R.o . Gồm nhiều màng và lõi lọc qua màng R.o và nâng PH , ion , giệt khuẩn để sử dụng .